Atraktivní SMS marketing - od návrhu, přes kreativní řešení, komunikaci v médiích až po technické zajištění

ico home

Téma, nápad, mechanika

Práce copyrigtera, kreativce. Vymýšlí téma soutěže v souladu s marketingovými cíly, navrhuje systém jak co nejjednodušeji umožnit cílové skupině zapojení do soutěže.

Více info

taska ico

Technické a právní podmínky

Práce hlavního manažera soutěže. Hledá technické nástoje pro účast v soutěži, řeší logistiku výher a formuluje pravidla soutěže v souladu se zákonem

Vice info

ico home

Komunikace v médích

Profesionální práce grafika, webdesignera a mediálního manažera. Výběr a zajištění médií pro komunikaci soutěže, příprava podkladů pro média (vizuály, spoty, texty)

Vice info

ico home

Technické zajištění

Práce webmastera a programátora. Programování databáze a scriptů pro přijetí, zpracování informací od soutěžících fornou SMS nebo prostřednictvím soutěžních www stránek (microsite), či soutěžní aplikace na facebooku

Vice info

Případová studie - spotřebitelská soutěž barvy HET

 

tablet

 

Attractive pro výrobce barev HET, kompletně realizovala spotřebitelskou soutěž. že kromě očekávaného posílení prodeje malířských barev došlo i k posílení známosti značky HET.

Výsledky soutěže o 80% překonaly plánovanou odezvu ze strany zákazníků.

 

 

 

Mechanika soutěže - zadání 
Zakuptze kup barvu, setřete kód na obalu a odešlet jej prostřednictvím sms nebo odesláním formuláře na speciální www stránce - reklamní microsite. Vyhrává ten, který pošle odpově‘d s pořadovýcm číslem 300 v daném měsíci... 

Návrh hlavního sloganu
S BARVOU HET SKVĚLÁ SOUTĚŽ O TABLET

Kreativní řešení hlavního vizuálu a grafická příprava

 • tisková data pro reklamní tiskoviny a billboardy
 • výroba bannerů pro

Formulace oficiálních pravidel soutěže
Kompetní textace včetně povinných zákonných náležitostí 

Grafické řešení komunikace soutěže na obalech.
Samolepy na víku barvy a stírací samolepy s unikátními hracími kódy. 

Kompletní tvorba soutěžní www stránky - reklamní microsite

 • framework
 • webdesign
 • kompetní naplnění webu
 • odpovědní formuláře a propojení na SMS datbaázi
 • automatické odpovědi

Technický servis

 • Vygenerování soutěžních kódů
 • Databáze kódů a párování se zaslanými kódy (kontroly)
 • Příjem soutěžních SMS
 • Příjem odpovědí z www stránek
 • Odeslání automatické odpovědi SMS i e-mail
 • Týdenní reporting

 

Komunikace v médiích - mediamix
návrh mediamixu a mediaplán 

On-line - navržené formáty

 • bannerová reklama
 • PPC reklama včetně remarketingu
 • Obrandováníé stránek

Reklama v rádiu

 • 20s spoty na rádiích sítě Radiohouse
 • rádia Blaník a Hitrádia

Výroba rozhlasového spotu

 • návrh textu, záznam hlasu, hudba

Billboardy

 • návrhy a příprav tiskových dat pro celostátní kampaň po dobu 1 měsíce

B2B marketing
návrh a výroba tištěného prospektu pro komunikaci s prodejci barev

Návrh a produkce reklamy v místě prodeje (POS)

 • woblery pro označení regálů
 • podklahové samolepy
 • elektrostatické samolepící plakáty
 • informační letáčky na regálech

Komunikace na facebooku

 • Sponzorované reklman í vizuály v souladu s pravidky
 • Postupné zveřejňování výherců Facebook inc.

 

soutez na obalech

POS

 

Pozor na loterijní zákon

caution signSpotřebitelské soutěže musí splňovat celou řadu zákonných podmínek.
Pokud podmínky nejsou splněny, může být soutěž považována za loterii a v tom případě musíte před spuštěním akce požádat Ministerstvo financí o souhlas.

"ALL-IN-ONE-AGENCY"

Všechny klíčové produkty a služby pod jednou střechou